Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: mục đích,
nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; qui trình các kỹ thuật điều
dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh;
các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu; thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao
tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu.
Học phần: Tiếng anh 2

Hoạc phần: Tiếng Anh 2
Học phần: Tiếng Anh 2
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E-LEARING
312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp